เกมส์จับรูปคู่ ผลไม้

ไอเดียเกมส์สนุกๆ บัตรทายคำ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น รูปผลไม้
  2. ตัดตามรอย
  3. นำไปเล่นสนุกๆ
  4. สามารถเลือกรูปเพิ่มได้ ตามชอบ
นำไปเล่นสนุกๆ