ไอเดียตกแต่งที่คาดผม ปอมๆ หลายๆอัน

ที่คาดผม ตกแต่งปอมๆสีสดใส

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกปอมๆสีสด ร้อยเชือกรัดรวมกัน ถ้าทำปอมๆเอง นำกระดาษมาพันทำเป็นปอมๆลูกกลมๆ
  2. นำไปติด ที่คาดผม รัด ติดกาวให้แน่น
ทำเสร็จ นำไปคาดผม สีสดใส