กระเป๋าสะพายสีดำ ระบายตากลมโต น่ารักๆ

กระเป๋าสะพายสีดำ ระบายตากลมโต น่ารักๆ
กระเป๋าสะพายสีดำ ระบายตากลมดำ น่ารักๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดรูปวงกลม 2 รูปลงบนกระเป๋าถือ
  2. วงกลมอันเล็กอีกอัน วาดด้านใน
  3. ระบายสีตาด้านนอกด้วยสีขาว ด้านในสีดำ
  4. รอสีแห้ง
นำไปสะพายสวยๆ  
กระเป๋าสะพายสีดำ ระบายตากลมโต น่ารักๆ 0
กระเป๋าสะพายสีดำ ระบายตากลมโต น่ารักๆ 1
กระเป๋าสะพายสีดำ ระบายตากลมโต น่ารักๆ 2
กระเป๋าสะพายสีดำ ระบายตากลมโต น่ารักๆ 3
กระเป๋าสะพายสีดำ ระบายตากลมโต น่ารักๆ 4