หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ

หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ
หัวใจผ้า เล็กๆ ทำเอง ใส่เมล็ดข้าวสาร

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดแบบกระดาษรูปหัวใจ 2 ดวง จากนั้นตัดกระดาษตัวอักษรภาษาอังกฤษ
  2. นำกระดาษที่ได้ เย็บติดกับผ้าสักกะหลาด ตัดตามรอย
  3. เย็บตัวอักษรติดกับผ้ารูปหัวใจ 2 ดวง
  4. ตัดหัวใจอีก 2 ดวง สำหรับเย็บปิดด้านหลัง
  5. เย็บขอบให้เรียบร้อย พร้อมใส่เมล็ดข้าวสาร
นำไปใช้ หรือนำไปมอบเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆ  
หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ 0
หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ 7
หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ 1
หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ 4
หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ 6
หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ 3
หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ 2
หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ 9
หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ 5
หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ 10
หัวใจผ้า ประดับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ 8