ไอเดีย ทำปฏิทิน แจกปีใหม่

ไอเดีย ทำปฏิทิน แจกปีใหม่

ปฏิทินสวยๆ แจกวันปีใหม่

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ติดสก็อตเทปทำเป็นตาราง สำหรับติดปฏิทิน ตามช่อง 12 ช่อง
  2. ปั้มวันเดือนปี ตามช่องที่เตรียมไว้
  3. ติดตัวอักษร ประดับให้สวยงาม

นำไปแขวนติดผนังบ้าน

ไอเดีย ทำปฏิทิน แจกปีใหม่ 0
ไอเดีย ทำปฏิทิน แจกปีใหม่ 1
ไอเดีย ทำปฏิทิน แจกปีใหม่ 2
ไอเดีย ทำปฏิทิน แจกปีใหม่ 3
ไอเดีย ทำปฏิทิน แจกปีใหม่ 4
ไอเดีย ทำปฏิทิน แจกปีใหม่ 5
ไอเดีย ทำปฏิทิน แจกปีใหม่ 6