เทียนไข ลายสวย ประดับกระดาษ

ตกแต่งเทียนไขสวยๆ จากกระดาษลายน่ารัก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษเป็นรูปวงกลม
  2. ใช้ช้อนลนไฟ ติดกระดาษ ติดรอบๆเทียนไข

นำไปประดับบ้านสวยๆ