แว่นตาดาวกระจาย ทำจากกระดาษสีสวย

แว่นตากระดาษสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษ สวยๆ วาดรูปจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  2. ตัดตามรอยที่ออกแบบไว้
  3. ติดกระดาษ ตกแต่งลวดลายสวยๆ ตามแบบที่ชอบ

นำไปใส่ประดับสวยๆ