คฑาดาวน่ารักๆ ทำจากหลอด และกระดาษ

สอนทำคฑาดาวสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษเป็นรูปดาวดวงใหญ่ 2 ดวง
  2. ห้อยดาวดวงเล็กๆที่ปลายดาวทั้งสองข้าง
  3. นำดาวไปติดกับหลอดสีสวย
  4. ติดกาวที่ขอบดาวให้แน่น

นำไปใช้น่ารักๆ