ระบายสี ตกแต่งรองเท้าผ้าใบ คู่สวย

ระบายสี ตกแต่งรองเท้าผ้าใบ คู่สวย

รองเท้าผ้าใบ ตกแต่งลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดลายสวยๆ ลงบนกระดาษ ระบายสีตามต้องการ
  2. นำลายที่ได้ เป็นแบบเพื่อวาดลงบนรองเท้าผ้าใบ
  3. วาดระบายสีให้สวยงาม ให้ใกล้เคียงมากที่สุด

นำไปใส่เล่นสวยๆ

ระบายสี ตกแต่งรองเท้าผ้าใบ คู่สวย 0
ระบายสี ตกแต่งรองเท้าผ้าใบ คู่สวย 7
ระบายสี ตกแต่งรองเท้าผ้าใบ คู่สวย 1
ระบายสี ตกแต่งรองเท้าผ้าใบ คู่สวย 4
ระบายสี ตกแต่งรองเท้าผ้าใบ คู่สวย 6
ระบายสี ตกแต่งรองเท้าผ้าใบ คู่สวย 3
ระบายสี ตกแต่งรองเท้าผ้าใบ คู่สวย 12
ระบายสี ตกแต่งรองเท้าผ้าใบ คู่สวย 2
ระบายสี ตกแต่งรองเท้าผ้าใบ คู่สวย 11
ระบายสี ตกแต่งรองเท้าผ้าใบ คู่สวย 9
ระบายสี ตกแต่งรองเท้าผ้าใบ คู่สวย 5
ระบายสี ตกแต่งรองเท้าผ้าใบ คู่สวย 10
ระบายสี ตกแต่งรองเท้าผ้าใบ คู่สวย 8