ป้ายชื่อแปลงผัก ประดับช้อนเก่าๆ

ป้ายชื่อทำจากช้อน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นป้ายชื่อผักผลไม้ บนกระดาษ
  2. ตัดเป็นรูปวงกลม วงรี ตามแนวช้อน
  3. ทากาวติดช้อน
  4. ติดกระดาษป้ายชื่อผักผลไม้ลงไป
  5. รอกาวแห้ง

นำไปปักในกระถางต้นไม้