ท่อนไม้ประดับดอกไม้ สีสด ตกแต่งสวน

สวนสวยด้วยท่อนไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ขุดด้านในท่อนไม้ออกด้วยขวาน
  2. ใส่ดิน ใส่ดอกไม้ลงไป

นำไปประดับบ้าน ประดับสวนสวยๆ