ทำของเล่น จากกระป๋อง ทำลายสวยๆ

ทำของเล่น จากกระป๋อง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตกแต่งรอบกระป๋อง ด้วยกระดาษสีสวย
  2. เจาะรูก้นกระป๋องที่ขอบทั้งสองด้าน (สังเกตจากรูปด้านล่าง)
  3. ร้อยเชือก สำหรับเดิน ทั้งสองกระป๋อง

นำไปเล่นสนุกๆ