โบว์สวยๆ ทำจากกระดาษย่น

โบว์สีสวย ทำจากกระดาษย่น

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษย่น ขนาด 4 3/4 x 6 1/4 นิ้ว (กระดาษ 2 สี)
  2. พับเป็นรูปโบว์ (สังเกตตามรูป)
  3. ติดแกนตรงกลางให้สวยงาม

นำไปประดับกล่องของขวัญ