ผ้ากันเปื้อนทำจากถุงขนม

ผ้ากันเปื้อนทำจากถุงขนม

ทำผ้ากันเปื้อนจากถุงขนม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษ เป็นแบบทำผ้ากันเปื้อน (วัดขนาดที่ต้องการ หรือ ใช้ขนาดจากผ้ากันเปื้อน ขนาดปกติ)
  2. ตัดกระดาษ วางเป็นแบบ
  3. นำถุงขนมหลายแบบ ติดให้ทั่ว
  4. ตกแต่งขอบผ้าด้วย ที่หุ้มขอบผ้า เย็บหรือติดกาวให้แน่น

นำไปใช้กันเปื้อนสวยๆ

ผ้ากันเปื้อนทำจากถุงขนม 0
ผ้ากันเปื้อนทำจากถุงขนม 1
ผ้ากันเปื้อนทำจากถุงขนม 2
ผ้ากันเปื้อนทำจากถุงขนม 3
ผ้ากันเปื้อนทำจากถุงขนม 4
ผ้ากันเปื้อนทำจากถุงขนม 5
ผ้ากันเปื้อนทำจากถุงขนม 6