โคมไฟกระดาษ สีสวย ด้วยสีน้ำ

โคมไฟกระดาษ ตกแต่งสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกโคมไฟกระดาษสีเรียบ หรือ สีขาว
  2. นำพู่กัน จุ่มสีสดใส ระบายลงบนโคมไฟ
  3. ตกแต่งลวดลายให้สวยงาม ตามชอบ

นำไปประดับบ้านสวยๆ