โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆ

โคมไฟประดับบ้านสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดครึ่งกระดาษ A4
  2. พับครึ่งกระดาษ
  3. วัดจากขอบกระดาษลงมาประมาณ 1 ซม. ตกแต่งขอบโคมไฟสวยๆ ตามชอบ
  4. จากนั้น วัดกระดาษที่เหลือ ตัดตามช่อง ช่องละ 1 ซม. สังเกตจากคลิปวีดีโอ
  5. คลี่กระดาษที่ตัดเสร็จแล้วออกจากกัน
  6. ติดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน
  7. ติดหูโคมไฟสวยๆ ด้วยกระดาษที่เตรียมไว้

นำไปประดับบ้าน สวยๆ (ใส่หลอดไฟประดับด้านใน)

คลิปวีดีโอ