สอนพับกระดาษ วันไหว้เจ้า (Yuan Bao)

พับกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับกระดาษแนวทแยงทั้งแนว
  2. พับตามขั้นตอน สังเกตการพับ จาก คลิปวีดีโอ
  3. ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ จนเสร็จ

คลิปวีดีโอ