สอนทำพัดกระดาษ ลายตาราง

พัดกระดาษ ทำเองสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษเป็นรูปหัวใจดวงใหญ่ๆ
  2. นำกระดาษมาสานเป็นเส้นๆ โดย ตัดกระดาษแผ่นใหญ่ สำหรับสาน (ตัดกระดาษเป็นเส้นๆ หนาประมาณ 1 นิ้ว) จากนั้น ตัดกระดาษอีกสี หนา 1 นิ้ว
  3. นำมาสายเข้าด้วยกัน
  4. นำไปติดกับกระดาษรูปหัวใจที่เตรียมไว้
  5. วางไม้ไอติมไว้ตรงกลาง ติดกระดาษ

ตกแต่งให้สวย นำไปใช้พัดเย็นๆ