สอนเย็บสมุดโน๊ต จากเชือกเส้นเล็กๆ

สมุดโน๊ต เย็บจากกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับครึ่งกระดาษ A4
  2. เจาะรูตรงกลาง ระยะห่างจุด ประมาณ 1 นิ้ว หนีบขอบกระดาษด้ายที่หนีบกระดาษ
  3. ร้อยเชือก

นำไปใช้งานสวยๆ