โคมไฟประดับบ้าน ทำจากขวดแก้ว

ขวดแก้ว เจาะรู ร้อยสายไฟ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ล้างทำความสะอาดขวดแก้ว
  2. เจาะรูขวดแก้ว โดยใช้สว่านเจาะ ก่อนเจาะให้ใส่ขวดแก้วลงไปในถังน้ำ เจาะรูในถังน้ำ
  3. ปอกสายไฟ ใส่แหวนพันด้วยเทปพันสายไฟสังเกตวิธีทำจาก คลิปวีดีโอ
  4. ตกแต่งขวดแก้ว ตามชอบ
  5. ประกอบสายไฟกับฐานติดหลอดไฟ
  6. ติดที่ครอบโคมไฟ

นำไปประดับสวยๆ

คลิปวีดีโอ