กิ่งไม้ ประดับปอมๆสีสดใส

ปอมๆสีสดใส ประดับกิ่งไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกกิ่งไม้หลายๆกิ่ง
  2. ติดปอมๆลงไประหว่างกิ่ง ตกแต่งให้สวยงาม
  3. ทำหลายๆอัน

นำไปใส่แจกันดอกไม้สวยๆ ประดับบ้าน