ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆ

ตกแต่งปกเสื้อสวยๆ ด้วยเม็ดมุก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เย็บปกเสื้อตกแต่งเม็ดมุกสวยๆ
  2. เย็บเยอะตรงส่วนปลาย จากนั้นกระจายรอบปกเสื้อที่เหลือ
  3. ทำให้เหมือนกันทั้ง 2 ด้าน

นำไปใส่สวยๆ