ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่าย

ตกแต่งไฟกระพริบสวยๆ ด้วยแผ่นพลาสติก แบบตาข่าย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดแผ่นพลาสติกเป็นรูปดาว
  2. อ้าห่วงคล้องพลาสติก นำมาติดตรงกลางแผ่นพลาสติกรูปดาวที่ตัดเสร็จจากข้อ 1
  3. นำไปติดกับไฟกระพริบ ดัดห่วงที่คล้องกับแผ่นพลาสติกรูปดาว กับหลอดไฟ

นำไปประดับบ้านสวยๆ