โมบายดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกไม้ปลอม

ดอกไม้ประดับสวยๆ ประดับบ้าน วันปาร์ตี้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกดอกไม้สวยๆ ตัดก้านทิ้ง
  2. เจาะรูเอาเกสรตรงกลางออก
  3. นำไปใส่ไฟกระพริบให้ครบทุกดวง

นำไปประดับบ้านสวยๆ