ของขวัญวันพ่อน่ารักๆ หมอนอิง ระบายสี

หมอนอิงน่ารักๆของขวัญวันพ่อ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำผ้าสีสวย เขียนข้อความส่งถึงพ่อสั้นๆ ด้วยสี
  2. นำผ้าที่ได้ นำมาเย็บเป็นปลอกหมอน
  3. เย็บเสร็จ นำมาใส่หมอนอิงที่เตรียมไว้

นำไปใส่กล่องของขวัญ มอบให้พ่อ ในวันพ่อ