ปักข้อความสั้นๆ บนหมอนสีขาว ตกแต่งขอบลายปอมๆ

ไอเดียตกแต่งหมอนอิง ลายข้อความสั้นๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปักลายข้อความสั้นๆลงบนหมอน ด้วยเข็มกับด้าย ดึงให้ตึงด้วยสดีง
  2. นำไปใส่หมอน ตกแต่งขอบหมอนด้วย ปอมๆสำเร็จรูป เม็ดเล็กๆ น่ารักๆ

ทำเสร็จ นำไปวางสวยๆ ประดับโซฟา