ตกแต่งรองเท้าคัชชู ด้วยหมุดหนาม

รองเท้าคัชชู ตกแต่งหมุดหนาม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกจุดตกแต่งรองเท้า
  2. ติดหมุดหนามลงไปบนจุด ที่แต้มเอาไว้
  3. ติดให้รอบรองเท้า

นำไปใส่สวยๆ