ไอเดียตกแต่งพรมเช็ดเท้า ทาสีสวย

พรมเช็ดเท้า ตกแต่งเองสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. แกะลายตัวอักษร ด้วยคัตเตอร์
  2. ติดสก็อตเทป แยกส่วนพรมเช็ดเท้า กึ่งกลาง
  3. วางตัวอักษร ระบายสี ให้สวยงาม
  4. สีแห้ง แกะสก็อตเทป และพิมพ์ลายตัวอักษร ออกจากพรมเช็ดเท้า

นำไปวาง ประดับบ้าน