กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งด้วยหมุด

กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งหมุด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. แต้มจุด ห่างกันประมาณ 1 นิ้ว
  2. นำหมุดเล็กๆ ติดตามจุด
  3. ติดหมุดตะเข็บกางเกงทั้งสองข้าง

นำไปใส่สวยๆ