กล่องของขวัญ ห่อกระดาษสีสวย ร้อยลูกปัด

กล่องของขวัญ ห่อกระดาษสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น ลายกระดาษห่อของขวัญ
  2. นำมาห่อกล่องของขวัญ
  3. ผูกเชือก นำเม็ดลูกปัดมาร้อยกล่องของขวัญ ตกแต่งให้สวยงาม

นำไปให้คนสำคัญ