ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวย

ทำที่หนีบกระดาษ ลายสวย จากไม้หนีบผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำไม้หนีบผ้า ทากาว ตัดกระดาษสีสวย ติดบนไม้หนีบผ้า
  2. รีดกระดาษให้เรียบ บริเวณรอยต่อ ให้ตัดกระดาษ ตะไบให้เรียบ
  3. ติดตัวอักษรให้สวยงาม

นำไปหนีบกระดาษสวยๆ