กระดานหมากรุก ทำจากแผ่นไม้เก่าๆ กระดุมพ่นสี

กระดานหมากรุก ทำเองจากกระดานเก่าๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. หากระดานเก่าๆ ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
  2. ขีดตาราง สำหรับเดินหมาก 8 x 8 ช่อง
  3. ทำตารางสลับกันเป็นหมากรุก โดยใช้ฟองน้ำตัดเป็นรูป สี่เหลี่ยมตามขนาดช่องหมากรุก
  4. นำไปปั้มกับสีน้ำ นำไปปั้มบนตาราง
  5. พ่นสีกระดุม สีละ 10 เม็ด พ่น 2 สี

นำไปเล่นสนุกๆ