สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด

ทำที่คั่นหนังสือจากกระดาษสีสด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับครึ่งกระดาษ A4
  2. จากนั้นตัดขนาด 1.5 นิ้ว เจาะรูกระดาษด้านล่างส่วนหน้า ด้วยที่เจาะรู ดาว
  3. นำไปเจาะรูด้านบน ใส่เชือก
  4. นำกระดาษที่รูปดาวดิดประดับด้านล่างกระดาษ ตรงส่วนที่เป็นรูปดาวที่เจาะรูไว้
  5. นำดาวเล็กๆติดประดับด้านบนเชือกอีกครั้ง

นำไปใช้คั่นหนังสือ