ดอกกุหลาบ ทำจากดินน้ำมัน

ประดิษฐ์ดอกกุหลาบดินน้ำมันสวยๆ

อุปกรณ์

ดินน้ำมัน (ใช้ดินสำหรับประดิษฐ์ เช่น ดินเกาหลี ดินญี่ปุ่น…)

วิธีทำ

  1. แบ่งดินน้ำมัน ออกเป็นก้อนเล็กๆ เท่าๆกัน 15 ก้อน
  2. นำดินน้ำมันแต่ละก้อน มาคลี่ออกเป็นกลีบบางๆ
  3. ดัดเป็นกลีบสวยๆ ซ้อนกันเป็นดอกกุหลาบ

ทิ้งให้แห้ง ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ