แจกันดอกไม้ ระบายสีสวย

แจกันสวยๆ ตกแต่งลายดอกไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. แกะสลักลายดอกไม้ ลายสัตว์สวยๆ
  2. นำสก็อตเทปที่แกะสลักเสร็จแล้ว มาติดแก้วน้ำ
  3. ทาสีตรงลายที่แกะสลัก
  4. รอสีแห้ง
  5. แกะสก็อตเทปออก

นำไปใส่ดอกไม้ ประดับบ้านสวยๆ