ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลือง

ดอกไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษเป็นรูปวงกลม หลายๆวง
  2. นำกระดาษมาซ้อนทับกันหลายๆชั้น
  3. ติดเกสรตรงกลางด้วยกระดาษย่นสีเหลือง ตัดเป็นพู่เล็กๆ

นำไปประดับสวยๆค่ะ