กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่ของ ทำจากแผ่นแฟรม

ที่ใส่ดินสอ ที่ใส่ของกระจุกกระจิก จากแผ่นแฟรม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับแผ่นแฟรมจากล่าง ขึ้นตรงกลาง (เหลือส่วนด้านบนไว้ เย็บเป็นฝาปิด)
  2. หนีบด้วยที่หนีบกระดาษ
  3. เย็บขอบข้างๆแผ่นแฟรมด้วยเข็มกับด้าย (สังเกตวิธีเย็บจาก รูปด้านล่าง)
  4. ติดกระดุม สำหรับรัด เมื่อปิดกระเป๋า
  5. ร้อบเข็มกับด้าย ติดด้านบน เหลือปลายเชือกไว้ตรงกลาง สำหรับนำไปผูกติดกับกระดุม

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก