สร้อยข้อมือสวยๆ ทำจากเลโก้สีสด

สร้อยข้อมือสวยๆ ทำจากเลโก้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เจาะรูตัวต่อเลโก้ ด้านบนและด้านล่าง
  2. นำเชือกมาร้อยที่รู ถักเปีย 3 สวยๆ ทั้งสองด้าน

นำไปใส่สวยๆค่ะ