ขอบกรอบรูปตกแต่งสวยๆ ด้วยสีน้ำ

ขอบกรอบรูปตกแต่งสวยๆ ด้วยสีน้ำ

ไอเดียทำของประดับ กรอบรูปสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำสีน้ำ ทาขอบกรอบรูปสวยๆเลือกสีระบายตามต้องการ
  2. นำไปล้างน้ำ เพื่อให้สีเปื้อน เลอะเทอะเล็กน้อย
  3. รอสีแห้ง

นำไปใส่รูปถ่ายสวยๆ ประดับบ้าน

ขอบกรอบรูปตกแต่งสวยๆ ด้วยสีน้ำ 0
ขอบกรอบรูปตกแต่งสวยๆ ด้วยสีน้ำ 7
ขอบกรอบรูปตกแต่งสวยๆ ด้วยสีน้ำ 1
ขอบกรอบรูปตกแต่งสวยๆ ด้วยสีน้ำ 4
ขอบกรอบรูปตกแต่งสวยๆ ด้วยสีน้ำ 6
ขอบกรอบรูปตกแต่งสวยๆ ด้วยสีน้ำ 3
ขอบกรอบรูปตกแต่งสวยๆ ด้วยสีน้ำ 2
ขอบกรอบรูปตกแต่งสวยๆ ด้วยสีน้ำ 9
ขอบกรอบรูปตกแต่งสวยๆ ด้วยสีน้ำ 5
ขอบกรอบรูปตกแต่งสวยๆ ด้วยสีน้ำ 8