โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสันสดใส

โคมไฟตกแต่งใหม่ สีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำโคมไฟเก่า แกะฝาครอบออก นำไปพ่นสีสวย
  2. นำเศษผ้าสีสดใส พันรอบโครงเหล็ก
  3. นำมาประกอบกันเหมือนเดิม

จะได้โคมไฟสวยๆ สีสดใส ประดับบ้าน