แว่นตาแฟนซี ระบายสีสวยๆ

แว่นตาแฟนซี ระบายสีสวยๆ

แว่นตากันแดด ตกแต่งลายสวยๆ ด้วยสีน้ำ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำสก็อตเทป ติดแว่นตา
  2. จากนั้นนำพู่กันกับสีน้ำ ทาขอบแว่นตาสวยๆ
  3. รอสีแห้ง แกะสก็อตเทปออกจากแว่นตา

นำไปใส่เล่นสวยๆค่ะ

แว่นตาแฟนซี ระบายสีสวยๆ 0
แว่นตาแฟนซี ระบายสีสวยๆ 7
แว่นตาแฟนซี ระบายสีสวยๆ 1
แว่นตาแฟนซี ระบายสีสวยๆ 4
แว่นตาแฟนซี ระบายสีสวยๆ 6
แว่นตาแฟนซี ระบายสีสวยๆ 3
แว่นตาแฟนซี ระบายสีสวยๆ 2
แว่นตาแฟนซี ระบายสีสวยๆ 11
แว่นตาแฟนซี ระบายสีสวยๆ 9
แว่นตาแฟนซี ระบายสีสวยๆ 5
แว่นตาแฟนซี ระบายสีสวยๆ 10
แว่นตาแฟนซี ระบายสีสวยๆ 8