ระบายสี กระเป๋าลายจุด ประดับหมุด

กระเป๋าสวยๆ ตกแต่งลายจุด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ใส่กระดาษรองกระเป๋า ด้านในกระเป๋า
  2. ใช้พู่กันจุ่มสี แต้มลงไปบนกระเป๋า เป็นลายจุด หลายสี สลับกัน
  3. ใส่หมุดหนามลงไปบนจุด ประดับบางตำแหน่ง

นำไปใช้สวยๆค่ะ