ไอเดียทำการ์ดวันแม่ หัวใจกระดาษ มือประสานกัน

ไอเดียทำการ์ดวันแม่ รูปมือประสานกัน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับครึ่งกระดาษ
  2. วางมือด้านบนกระดาษ (วาดมือตามแบบด้านบน)
  3. ตัดตามรอยประ
  4. เมื่อได้การ์ดรูปมือ เขียนข้อความสั้นๆด้านใน

นำไปมอบให้แม่ ในวันแม่