ทำที่ใส่ของประจุกกระจิก จากกระดาษสี

ที่ใส่ของกระจุกกระจิก ทำจากกระดาษสี

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ห่อพลาสติกใส ด้านนอกแก้วพลาสติก
  2. คว่ำแก้วพลาสติก ติดกระดาษสีลงไปรอบๆแก้วพลาสติก
  3. ทากาว รอกาวแห้ง
  4. แกะออกจากแก้วพลาสติก
  5. ดึงพลาสติกใสที่หุ้มอยู่ ออกให้หมด

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก ประดับบ้าน