ซองใส ลายสวย ใส่ของ

ซองใส ตกแต่งลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นแบบ ลายปริ้น
  2. นำลายปริ้นที่ได้ วางลงบนกระดาษ ตัดตามแบบ
  3. นำไปติดประดับซองใส

นำไปใช้ ใส่ของ