ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่งลายสวย เขียนชื่อติด

ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่วลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำขวดแก้วใส่เครื่องปรุง ติดตัวอักษรลงไปขอบขวดด้านล่าง
  2. ติดส็อตเทป ลงไปบริเวณที่ไม่ต้องการให้สีเลอะ
  3. ทาสีบริเวณที่เหลือ
  4. รอสีแห้ง แกะสก็อตเทป พร้อมตัวอักษรออกจากขวด

นำไปใส่เครื่องปรุง