ดอกไม้กระดาษ ประดับไฟกระพริบ

ดอกไม้กระดาษสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษตัดเป็นวงกลมหลายๆอัน
  2. จากนั้นนำมาเจาะรูตรงกลาง ใส่ไฟกระพริบลงไป
  3. ทำให้ครบทุกหลอด

นำไปตกแต่งบ้านสวยๆ