ไอเดียทำที่ใส่ของเล่น จากขวดน้ำพลาสติก

ทำที่ใส่ของเล่น จากขวดพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำขวดพลาสติก ขวดใหญ่ ตัดคอขวดด้านบนออก
  2. เจาะรู 4 รู สำหรับทำหูหิ้ว
  3. ร้อยเชือก ทำหูหิ้ว
  4. ติดสก็อตเทปสีสวย ขอบขวดพลาสติก

นำไปใส่ของเล่น ของกระจุกกระจิก