เปลือกหอย นำมาทำเป็นเชิงเทียน

แท่นวางเทียนไข ทำจากเปลือกหอย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ล้างทำความสะอาดเปลือกหอย ตากให้แห้ง
  2. นำแผ่นไม้วางบนโต๊ะ ติดกาว นำเปลือกหอยวาง (สังเกตตามรูปด้านล่าง)
  3. ติดเป็นชั้นๆ นำเทียนไข วางเป็นแบบตรงกลาง
  4. เอาเทียนไขออก รอกาวแห้ง
  5. ทากาวอเนกประสงค์ รอบๆเปลือกหอย ติดกากเพชร
  6. รอกาวแห้ง
  7. ใส่เทียนไขลงไป

นำไปจุดประดับบ้านสวยๆค่ะ