พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวย

พรมเช็ดเท้า ตกแต่งลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นลายสวย
  2. แกะลาย ด้วยคอมพิวเตอร์
  3. นำลายที่ได้ วางบนพรมเช็ดเท้า ติดด้วยสก็อตเทป
  4. ทาสีลงบนลาย ที่แกะเสร็จแล้ว
  5. รอสีแห้ง
  6. แกะสก็อตเทปออก จากพรมเช็ดเท้า

นำไปวางประดับหน้าประตูบ้าน